Stránka 1 z 1

Riešenie situácie

PoslaťNapísal: Štv 17. Jan 2013 11:14:19
od MyMamy
Majka prišla do poradne z vlastnej iniciatívy, pretože už ďalej nezvládala rodinnú situáciu. Rozhodla sa, že chce svoj život zmeniť. Majka pociťovala veľkú úzkosť, napätie, vyčerpanosť a vo svojom okolí nepoznala nikoho, kto by ju dokázal pochopiť a pomôcť jej. Sama cítila veľkú nedôveru v seba a svoje schopnosti. Má syna a dcéru v školskom veku, pracuje ako kozmetička, má strach, že stratí zamestnanie. Jej manželské problémy začali už po uzavretí manželstva, kedy zistila, že manžel je závislý na liekoch a alkohole. Viackrát upovedomila políciu na násilné správanie manžela, taktiež za napadnutia bola viackrát ošetrená. Hoci, ako uviedla, viac trpela psychickým ako fyzickým násilím. Alkoholizmus manžela trvale narušil rodinné vzťahy, čo viedlo Majku k rozhodnutiu rozviesť sa. Chce žiť pokojným životom bez alkoholu, týrania, vytvoriť pre seba a deti priestor pre plnohodnotný rozvoj.
Ked Majka navštívila centrum, so sociálnou poradkyňou zhodnotila svoj súčasný život a potvrdila rozhodnutie rozviesť sa, nevedela však, aké kroky má urobiť.

S pomocou poradkyne si určila tento postup:

1.Chce podať návrh na predbežné opatrenie na platenie výživného.
2.Chce podať návrh na rozvod.
3.Chcela by sa naučiť s manželom komunikovať, aby dosiahli dohodu vo veci bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vo veci výživného na syna a dcéru po rozvode.
4. Svoju súčasnú finančnú situáciu chce riešiť zaslaním žiadosti o jednorazovú dávku sociálnej pomoci.

Centrum Majke poskytlo tieto bezplatné služby:

1.Informovanie klientky o inštitúte predbežného opatrenia, rozvode, BSM, systéme sociálnych dávok a príspevkov.
2.Pomoc pri sprostredkovaní právnej pomoci – predbežné opatrenie.
3.Pomoc pri spísaní návrhu na rozvod.
4.Pomoc pri spísaní žiadosti o jednorazovú dávku sociálnej pomoci.
5.Sprostredkovanie právnej a psychologickej pomoci.
6.Nácvik komunikácie s manželom.
7.Zabezpečenie účasti na podpornej skupine.
8.Konzultácia s právničkou združenia – osobne a telefonicky.
9.Konzultácia s psychologičkou združenia - osobne a telefonicky.